Vizuální styl pro Marcelu Fialovou Kalas

Tato ukázka odpovídá balíčku Vizuální styl PLUS s jedinečným vizuálním prvkem.

I vy můžete mít vizuální styl, který vyjádří vaši značku, sjednotí vaši prezentaci a ukáže vaše konkurenční výhody.