Vizuální styl pro Janu Hemrovou Urbanovou

Tato realizace odpovídá balíčku Vizuální styl MAXI s jedinečným vizuálním prvkem
a ilustracemi (součástí balíčku byla pouze část ilustrací).

I vy můžete mít vizuální styl, který vyjádří vaši značku, sjednotí vaši prezentaci a ukáže vaše konkurenční výhody.