Ilustrace pro Rodinné konstelace Adély Urbancové

Propojte svou prezentaci výrazným vizuálním pojítkem!

Klientka si přála sjednotit styl ilustračních obrázků, které ve své práci používá, tak, aby vyjadřovaly hodnoty její značky.
Hlavním motivem její práce je síť – myšlenek, zkušeností, vzorců chování, vztahů.
Síť se proto stala i poznávacím vizuálním znakem všech ilustrací. 
Klientka ilustrace používá na svém webu a ve výukových materiálech.

I vy můžete mít ilustrace, které vyjádří jedinečnost vaší značky a odliší ji od konkurence.